Timetable

School Timetable 2017-2018

Updated 31-08-2017

Religia młodsze klasy (tydzień 2) – Ks. Arcenio Fiałek (kl. 3, 4, 5)
Religia starsze klasy (tydzień 2) – Ks. Grzegorz Kozieński (kl. 6, 7, 8)
Geografia (tydzień 2) – Jolanta Duraj
Historia (tydzień 1 – kl. 5, 6, 7) + Historia (tydzień 2 -kl. 8, 9, 10) – Aneta Siwiec
Historia klasa 11 (A2-level) – Monika Ozgovercin
Zastępstwa – Halina Błędowska / Marta Lorek
Gazetka/Asystentka logopedy – Martyna Hałas
Sklepik – Edyta i Maciej Hałas, Iwona Gugnacka

LET’S STAY CONNECTED