Registration & Fees

Registration & Fees

OPŁATY

Zapisy i zakup książek na nowy rok szkolny odbywają się wyłącznie w kwietniu każdego roku.


DANE POTRZEBNE DO WPŁAT NA KONTO:
Account name: Polish School in Enfield
Account number: 00340200
Sort code: 30-99-86

Cennik opłat:

  • 1 dziecko- £300
  • 2 dzieci - £440
  • 3 dzieci lub więcej £520

Koszulki małe - £12 Koszulki duże - £14

LET'S STAY CONNECTED