Registration & Fees

Registration & Fees

OPŁATY

Zapisy i zakup książek na nowy rok szkolny odbywają się wyłącznie w kwietniu każdego roku.


DANE POTRZEBNE DO WPŁAT NA KONTO: 
Account name: Polish School in Enfield 
Account number: 00340200
Sort code: 30-99-86 

W związku z COVID 19 płatność za polską szkołę jest zmieniona.

Nowy Cennik opłat:

  • 1 dziecko- £270.75
  • 2 dzieci - £384.50
  • 3 dzieci lub więcej £455.25

Koszulki małe - £12 
Koszulki duże - £14

Legitymacje szkolne

Zbliża się termin upływu ważności legitymacji uczniowskich/ nauczycielskich na zeszły rok szkolny i złożenia podań o legitymacje na rok szkolny 2020-21.

UWAGA! W tym roku szkolnym szkoła nie będzie składała grupowego wniosku o wydanie/przedłużenie legitymacji dla naszych uczniów i nauczycieli. Rodzice/opiekunowie uczniów oraz nauczyciele proszeni są o złożenie wniosków indywidualnych.

Aby złożyć wniosek należy:

1. Wydrukować odpowiedni formularz, który znajduje się na stronie internetowej Ambasady RP w Londynie: https://www.gov.pl/web/wielkabrytania/legitymacje-szkolna

2. Wypełniony formularz przynieść do szkoły w celu uzyskania potwierdzenia od pracownika szkoły (członka Zarządu) o przynależności ucznia / nauczyciela do społeczności szkolnej.

3. Formularz należy wysłać do Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Londynie na adres:

Consular Section
Embassy of the Republic of Poland
10 Bouverie Street
London EC4Y 8AX
(z dopiskiem - Legitymacje) 

Jeśli ubiegają się państwo o przedłużenie ważności legitymacji należy załączyć tegoroczną legitymacje do przesyłki.

4. Legitymacje odbierają państwo osobiście z Konsulatu.

Szczegółowe informacje dotyczące legitymacji, okresu oczekiwania na wydanie legitymacji, oraz dane kontaktowe znajdują się na stronie internetowej Konsulatu: https://www.gov.pl/web/wielkabrytania/legitymacje-szkolna

Wykaz podręczników na nowy rok szkolny 2020-2021

Prosimy, aby podręczniki na rok szkolny 2020/21 rodzice zamówili indywidualnie w tym roku. Poniżej link do zakupów oraz wykaz podręczników. Dziękujemy, 
Zarząd i Dyrekcja PSS w Enfield

Wykaz podręczników (plik pdf do pobrania)
www.czytamimowiepopolsku.com/pl/ (link do zakupów)

KLASA 0
„Kubuś idzie do szkoły” cześć 1
„Kubuś idzie do szkoły” cześć 2
Kaligrafia - będzie do kupienia w szkole od września 

KLASA 1
„Elementarz dla dzieci polonijnych”
„Ćwiczenia elementarzowe w pisaniu”
Kaligrafia - będzie do kupienia w szkole od września

KLASA 2
Czytanka „Asy z 2 klasy”
Ćwiczenie „Asy z klasy”

KLASA 3
Czytanka „Z uśmiechem i słońcem”
Ćwiczenie „Po ścieżkach gramatyki i ortografii”

KLASA 4
Czytanka „Piękna nasza Polska cała”
Ćwiczenie „Piękna nasza Polska cała” 

KLASA 5
Czytanka „W radosnym kręgu”
Ćwiczenie „W radosnym kręgu”
Historia „Średniowiecze”

KLASA 6
Czytanka – podana będzie przez nauczyciela
Ćwiczenia „Sercem w stronę Ojczyzny”
Historia „Średniowiecze”- kontynuacja
Geografia Polski klasa 6

KLASA 7
„Bliżej Polski”- czytanka
„Bliżej Polski” – ćwiczenia
Historia „Czasy nowożytne”
Geografia Polski klasa 7

KLASA 8
„Nowe tematy GCSE” – Ćwiczenia
„Nowe tematy GCSE”- podręcznik
Historia „Czasy nowożytne”- kontynuacja
Geografia Polski klasa 8

KLASA 9
„Nowe tematy GCSE” – Ćwiczenia
„Nowe tematy GCSE” - podręcznik
Historia „Od niewoli do niepodległego państwa”

KLASA 10
Historia – „Od II do III Rzeczypospolitej”

KLASA JPJ2
Agnieszka Rabiej: Lubię Polski zeszyt ćwiczeń część 1 i 2
Agnieszka Rabiej: Lubię czytać po polsku, cześć 1 i 2

LET'S STAY CONNECTED