Contact us

Polish Saturday School
of Adam Mickiewicz in Enfield 
196 Southbury Road
Enfield EN1 1YQ

SPRAWY OGÓLNE

Email: sekretariat@polskaszkolaenfield.com
(Wszystkie sprawy ogólne, odpowiadamy w piątki oraz soboty do godziny 13.00)
Mob: 079 8868 0162
(Odpowiadamy w piątki w godz. 17.30-19.00)

SPRAWY FINANSOWE

E-mail: ksiegowosc@polskaszkolaenfield.com
(Wszystkie sprawy dotyczące finansów)
Mob: 077 6933 8567
(Tylko w sprawach finansowych od wtorku do piątku w godz. 8 am – 11 am)

LET'S STAY CONNECTED